Oznámení č. o2/c24/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c24-o2
Částka 24/1979
Platnost od 12.11.1979
Účinnost od 01.08.1979
Aktuální znění 01.08.1979

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos čj. 11 700-81/5. odd.-1979 ze dne 17. července 1979, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1976 čj. 8800-81/5. odd.-1976, o určování pracovní doby občanských pracovníků vojenské správy a národních podniků v oboru ministerstva národní obrany - řidičů silničních motorových vozidel a závozníků, registrovaný v částce 11/1977 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1979.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Souvislosti

Mění
o7/c11/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.1979 Aktuální znění (exportováno 26.02.2020 19:42)
0. 01.08.1979 Vyhlášené znění