Oznámení č. o1/c23/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c23-o1
Částka 23/1979
Platnost od 08.11.1979
Účinnost od 01.06.1979
Aktuální znění 01.06.1979

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 10. května 1979 čj. 10 555/1979-03, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 14. července 1976 č. 16 430/1976-03, o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy ve znění výnosu ze dne 22. února 1978 čj. 6714/1978-03.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1979 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd) a v organizacích, na něž se výnos vztahuje.

Souvislosti

Mění
o1/c24/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1979 Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 03:50)
0. 01.06.1979 Vyhlášené znění