Oznámení č. o8/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c22-o8
Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.05.1983 (o2/c16/1983 Sb.)
Minulé znění 01.09.1980 - 30.04.1983

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působení federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví:

1. výnos ze dne 18. dubna 1979 čj. E/PM-600-13. 4.1979, o odměňování pracovníků dělnických povolání ve zdravotnických rozpočtových organizacích.

Tímto výnosem je zrušen výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 30. listopadu 1977 čj. E/PM-600- 27.10. 1977, o úpravě platových poměrů řidičů a závozníků ve zdravotnických zařízeních a zdravotnických vzdělávacích zařízeních - registrovaný v částce 5/1978 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1979;

Do uvedených výnosů lze nahlédnout ve všech okresních a krajských ústavech národního zdraví, v odborech zdravotnictví krajských národních výborů v České socialistické republice, v odboru zdravotnictví NV hl. m. Prahy a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky.

Souvislosti

Je měněn
o8/c3/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o3/c5/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c27/1971 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
o2/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
5/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zrušení soukromých ordinací lékařů a dentistů
27/1971 Sb. Dohoda o zřízení mezinárodní oborové organizace pro spolupráci v oblasti malotonážní chemické produkce INTERCHIM
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.09.1980 - 30.04.1983 o8/c3/1981 Sb.
1. 01.07.1979 - 31.08.1980
0. 01.07.1979 Vyhlášené znění