Oznámení č. o7/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c22-o7
Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.06.1979
Zrušeno k 01.01.1985 (o1/c17/1984 Sb.)
Minulé znění 01.06.1979 - 31.12.1984

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik České socialistické republiky

vydal podle § 71 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se zřetelem na § 7 odst. 3 vyhlášky č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, výnos o dalším přeočkování, popřípadě očkování proti spalničkám ve školních letech 1979/1980, 1980/1981 a 1981/1982 (čj. HEM-372.5-6. 5. 79 ze dne 6. května 1979).

Podle tohoto výnosu se u všech dětí, které ve školním roce 1979/1980, 1980/1981 a 1981/1982 nastoupí do osmého ročníku povinné školní docházky, anebo u dětí narozených v letech 1966 až 1968 a navštěvují jiný ročník základní školy nebo základní devítileté školy, anebo byly osvobozeny od školní docházky, provede v letech 1979 až 1981 přeočkování, popřípadě očkování proti spalničkám.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1979.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR v částce 9-12/1979.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu zdravotnictví ČSR, odborech zdravotnictví KNV a u okresních nebo krajských hygieniků.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o1/c17/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
46/1966 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1979 - 31.12.1984
0. 01.06.1979 Vyhlášené znění