Oznámení č. o6/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c22-o6
Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 01.11.1978
Zrušeno k 04.07.2007 (167/2007 Sb.)
Minulé znění 01.11.1978 - 03.07.2007

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, směrnice ze dne 11. října 1978 čj. KP/2-614-24. 3.1978, kterými se mění směrnice č. 31/1968 Věstníku MZ, o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních (registrované v částce 44/1968 Sb.).

Směrnice upravují poskytování náhrad cestovních výdajů pracovníkům, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních, organizacemi, u nichž jsou tito pracovníci v pracovním poměru.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. listopadu 1978 a jsou zveřejněny pod č. 2 v částce 1-4/1979 Věstníku MZ ČSR.

Do směrnic lze nahlédnout na odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a v ústavech národního zdraví.

Souvislosti

Mění
o3/c44/1968 Sb. Oznámení o vydání obecných právních predpisů
Je zrušen předpisem
167/2007 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti Ministerstva zdravotnictví
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.1978 - 03.07.2007
0. 01.11.1978 Vyhlášené znění