Oznámení č. o3/c22/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c22-o3
Částka 22/1979
Platnost od 24.09.1979
Účinnost od 24.09.1979
Aktuální znění 15.06.1995

Federální statistický úřad

vydal

II. v součinnosti s ministerstvem školství ČSR a ministerstvem školství SSR podle § 32 odst. 2 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon):

1. výnos, jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci „ekonom statistik“ (čj. 2216/1979 ze dne 22. června 1979).

Výnosem byl vydán učební plán pro organizování pomaturitního studia v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních, určeného k získání odborné specializace „ekonom-statistik“ v oblasti jednotné soustavy sociálně ekonomických informací v oboru statistika, a to jak pro pracovníky ústředních orgánů a orgánů středního článku řízení, tak i pro pracovníky ostatních organizací.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 8/1979 pod poř. č. 12 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

2. výnos, jímž se vydává učební plán pomaturitního studia pro odbornou specializaci „pracovník automatizovaných informačních systémů“ (čj. 2217/1979 ze dne 22. června 1979).

Výnosem byl vydán učební plán pro organizování pomaturitního studia v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních, určeného k získání odborné specializace „pracovník automatizovaných informačních systémů“ v oblasti zpracování sociálně ekonomických informací prostředky výpočetní techniky, a to jak pro pracovníky ústředních orgánů a orgánů středního článku řízení, tak i pro pracovníky ostatních organizací.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 8/1979, pod poř. č. 13 a nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

Souvislosti

Je měněn
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
81/1982 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání
o3/c10/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c12/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
90/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů
70/1978 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 15.06.1995 89/1995 Sb. Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 20:35)
4. 01.09.1982 - 14.06.1995 81/1982 Sb.
3. 01.01.1982 - 31.08.1982 o3/c10/1982 Sb.
2. 01.01.1981 - 31.12.1981 o2/c12/1981 Sb.
1. 24.09.1979 - 31.12.1980
0. 24.09.1979 Vyhlášené znění