Oznámení č. o8/c20/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c20-o8
Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Minulé znění 01.09.1979 - 11.06.1992

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků místního hospodářství výnos ze dne 4. července 1979 čj. MH/4-772/8120/79 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizaci Databanka krajských orgánů Brno.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1979. Do výnosu, který upravuje odměňování technickohospodářských pracovníků v organizaci Databanka krajských orgánů Brno, lze nahlédnout v této organizaci, v odboru místního hospodářství Jihomoravského krajského národního výboru v Brně a na ministerstvu vnitra České socialistické republiky - správa pro místní hospodářství.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1979 - 11.06.1992
0. 30.08.1979 Vyhlášené znění