Oznámení č. o7/c20/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c20-o7
Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Vyhlášené znění 30.08.1979

Ministerstvo obchodu České socialistické republiky

vydalo dne 11. června 1979 podle § 1 zákona č.č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě, a podle § 508 občanského zákoníku, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány výnos o sjednocení podmínek prodeje ojetých nebo poškozených motorových vozidel.

Výnos se vztahuje na všechny organizace, jejichž předmětem činnosti je obchod s ojetými nebo poškozenými motorovými vozidly na území ČSR, a to bez ohledu na to, kterým ústředním orgánem nebo národním výborem jsou řízeny.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1979.

Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 9 v částce č. 6/1979 Věstníku MO ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
160/1949 Sb. Zákon o vnitřním obchodě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.08.1979 Vyhlášené znění