Oznámení č. o5/c20/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c20-o5
Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Účinnost od 01.06.1978
Aktuální znění 01.01.1996

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo

b) podle § 43 odst. 2 zákona č. 113/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí ČSR a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství směrnici ze dne 23. května 1978 čj. 30 392/92/ORLH/78 o náhradách pracovníkům státních organizací lesního hospodářství při výkonu práva myslivosti. Směrnicí byla zrušena směrnice MZLH ze dne 10. října 1966 čj. 44 347/1218, VO/SLH-66 (reg. v částce 47/1967 Sb.).

Směrnice nabyla účinnosti dnem 1. června 1978 a byla rozeslána organizacím, jimž je určena.

Do směrnice lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR.

Souvislosti

Je měněn
289/1995 Sb. Lesní zákon
Odkazuje na
61/1977 Sb. Zákon o lesích
113/1970 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1996 289/1995 Sb. Aktuální znění (exportováno 29.02.2020 01:35)
1. 01.06.1978 - 31.12.1995
0. 01.06.1978 Vyhlášené znění