Oznámení č. o4/c20/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c20-o4
Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Vyhlášené znění 30.08.1979

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstvy výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos č. 7 z 12. května 1979, kterým se mění a doplňuje výnos č. 5 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 24. září 1976 o odměňování technickohospodářských pracovníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1979. Byl zaslán všem projektovým a inženýrským organizacím a útvarům hlavních architektů, jakož i jejich nadřízeným ústředním orgánům. Bude uveřejněn i ve Zpravodaji federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky částka 3/1979.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.08.1979 Vyhlášené znění