Oznámení č. o16/c20/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c20-o16
Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 31.01.1985 (o9/c1/1985 Sb.)
Minulé znění 01.09.1979 - 30.01.1985

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány výnos ze dne 30. července 1979 čj. 11 970/1979-44, kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele a vychovatele.

Výnos mění ustanovení § 2 odst. 6 a 7, § 6 odst. 1 a 3, § 7 odst. 1, § 6 odst. 6, 16, 18 až 20, § 10 odst. 7 a 15 a § 14 výnosu ze dne 31. srpna 1972 čj. 9600/1972-VIII/2, kterým se vydávají platové podmínky pro učitele a vychovatele „platový řád“ ve znění výnosů ze dne 30. dubna 1974 čj. 4597/1974 IX/3, ze dne 13. března 1975 čj. 1770/1978-X/3 (uveřejněných v publikacích Zvesti MŠ a MK SSR 1972 strana 134, 1974 strana 57, 1975 strana 35, 1977 strana 57 a 1978 strana 38; registrováno v částkách 24/1972 Sb., 14/1974 Sb., 14/1975 Sb., 11/1977 Sb., a 9/1978 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1979 a je uveřejněn v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“ v sešitě 9 ze dne 30. září 1979 a lze do něho nahlédnout ve všech odborech školství ONV a NV. hl. města SSR Bratislavy.

Souvislosti

Mění
o1/c24/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
o9/c1/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
9/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zrušení vyhlášky o soukromých ordinacích lékařů a dentistů a vyhlášky o sazbách za úkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích
11/1977 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
14/1975 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
14/1974 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1979 - 30.01.1985
0. 30.08.1979 Vyhlášené znění