Oznámení č. o13/c20/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c20-o13
Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Účinnost od 30.08.1979
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 30.08.1979 - 15.01.1992

Ministerstvo kultury Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí SSR, ústředním výborem Národní fronty SSR a slovenským výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 15. června 1979 čj. MK-4940/1979-ek/PaM o mzdových poměrech pracovníků uměleckých svazů a kulturních svazů národností.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu kultury SSR a na ústředních výborech uměleckých svazů a kulturních svazů národností.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.08.1979 - 15.01.1992
0. 30.08.1979 Vyhlášené znění