Oznámení č. o12/c20/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c20-o12
Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Vyhlášené znění 30.08.1979

Rada Západočeského krajského národního výboru v Plzni

oznamuje, že usnesením č. 114 ze dne 15. května 1979 stanovila ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu na ložiska Čistá-Krásno.

Rozhodnutí o stanovení ochranných pásem je uloženo na Českém geologickém úřadě, Českém báňském úřadě, Okresním národním výboru v Sokolově, u Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v Mariánských Lázních a na ministerstvu zdravotnictví České socialistické republiky - Českém inspektorátu lázní a zřídel. U těchto orgánů lze do rozhodnutí nahlédnout.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.08.1979 Vyhlášené znění