Oznámení č. o10/c20/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c20-o10
Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Vyhlášené znění 30.08.1979

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví směrnice o nejvýše přípustné délce pracovních směn při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v organizacích odvětví zdravotnictví čj. KP/2-600-20. 4. 1978 ze dne 6. 5. 1978.

Směrnice upravují délku pracovních směn v závislosti na míře fyzického a psychického zatížení pracovníka v průběhu směny při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. Směrnice se však nevztahují na pohotovostní službu organizovanou podle směrnic MZ ČSR č. 9/1970 Věstníku MZ ČSR.

Směrnice nabyly účinností dnem 1. července 1978 a jsou uveřejněny pod č. 3 v částce 11-16/1978 Věstníku MZ ČSR.

Do směrnic lze nahlédnout na odborech zdravotnictví KNV (NVP), odborech sociálních věcí a zdravotnictví ONV a ústavech národního zdraví.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.08.1979 Vyhlášené znění