Oznámení č. o4/c2/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c2-o4
Částka 2/1979
Platnost od 20.02.1979
Vyhlášené znění 20.02.1979

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

vydalo podle § 85 odst. 1 a 2 a § 95 zákoníku práce v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství směrnici ze dne 27. prosince 1978 čj. 38 353/SO/78 o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby a pracovní pohotovosti v organizacích lesního a vodního hospodářství.

Směrnice nabyla účinnosti dnem 1. ledna 1979. Je uveřejněna v částce 23-24/1978 Věstníku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pod poř. č. 9.

Do směrnice lze nahlédnout na ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 20.02.1979 Vyhlášené znění