Oznámení č. o1/c2/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c2-o1
Částka 2/1979
Platnost od 20.02.1979
Vyhlášené znění 20.02.1979

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 85 odst. 3, § 90 odst. 3, § 96 odst. 3 a § 98 odst. 1 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic směrnice o úpravě pracovní doby pracovníků železniční dopravy (turnusový řád) ze dne 23. října 1978 čj. 23 000/78-03.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1979 a bude uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 22/1978 a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd), u správ drah a provozních oddílu drah.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 20.02.1979 Vyhlášené znění