Oznámení č. o9/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c19-o9
Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Vyhlášené znění 24.08.1979

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 25. července 1979 čj. 23 000/79-42, kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele a vychovatele.

Výnos mění sazby základních platů učitelů a vychovatelů, způsob odměňování a stanovení hodin přesahujících normální míru vyučovací povinnosti (povinnosti výchovné práce) učitelů, platové rozpětí pomocných vychovatelů, podmínky pro zařazování učitelů a vychovatelů do vyššího platového stupně, zvyšuje příplatky za práci s cikánskými dětmi a zvyšuje některé funkční přídavky.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1979, seš. 8, do něhož lze nahlédnout v ministerstvu školství ČSR, v odborech školství krajských a okresních národních výborů a u ředitelství škol a výchovných zařízení.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 24.08.1979 Vyhlášené znění