Oznámení č. o4/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c19-o4
Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Vyhlášené znění 24.08.1979

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 32 odst. 1 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) pod čj. 20 354/79-200 ze dne 29. června 1979 výnos, kterým se rozšiřuje platnost klasifikačního řádu pro základní devítileté školy na základní školy.

Podle klasifikačního řádu pro základní devítileté školy budou klasifikováni též žáci základních škol zřízených podle zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. záři 1979. Je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1979 sešit 7, do kterého je možno nahlédnout ve všech školách a v odborech školství ONV a KNV.

Souvislosti

Odkazuje na
63/1978 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 24.08.1979 Vyhlášené znění