Oznámení č. o6/c18/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c18-o6
Částka 18/1979
Platnost od 21.08.1979
Vyhlášené znění 21.08.1979

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

vydalo základní podmínky dodávky výrobků z pryže, plastických hmot a osinku, vyvážených PZO Motokov vydané podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.

Základní podmínky dodávky byly publikovány výnosem federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 13/1979 Věst. FMZO a lze do něho nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu a ostatních ústředních orgánech státní správy, jakož i v právních odděleních organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti.

Souvislosti

Odkazuje na
37/1971 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 21.08.1979 Vyhlášené znění