Oznámení č. o2/c18/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c18-o2
Částka 18/1979
Platnost od 21.08.1979
Účinnost od 01.06.1979
Aktuální znění 01.06.1979

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků Československé lidové armády výnos čj. 11 053-81/5. odd.-1979 ze dne 29. května 1973, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany čj. 2002-81/5. odd. 1975 ze dne 15. prosince 1975, o odměňování technickohospodářských pracovníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna, registrovaný v částce 24/1977 Sb.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1979.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Souvislosti

Mění
o6/c24/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1979 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 18:48)
0. 01.06.1979 Vyhlášené znění