Oznámení č. o4/c17/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c17-o4
Částka 17/1979
Platnost od 13.08.1979
Vyhlášené znění 13.08.1979

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce v dohodě se slovenským výborem Odborového svazu pracovníků školství a vědy výnos ze dne 27. července 1978 č. 9843/1978-44 o stanovení pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v oboru působnosti ministerstva školství Slovenské socialistické republiky.

Výnos obsahuje způsob rozvržení pracovní doby, ustanovení o skladbě pracovní směny a pracovních výkonech, pracovní pohotovosti o práci přesčas, o nepřetržitém odpočinku a o časovém režimu pracovního výkonu. Výnos se vztahuje na řidiče a závozníky rozpočtových organizací.

Výnos nabývá účinnosti dnem jeho registrace ve Sbírce zákonů ČSSR; bude uveřejněn v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky“ v sešitě č. 7 ročník 1979 a lze do něho nahlédnout na odborech školství okresních a krajských národních výborů a v rozpočtových organizacích přímo i ústředně řízených ministerstvem školství Slovenské socialistické republiky.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.08.1979 Vyhlášené znění