Oznámení č. o3/c17/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c17-o3
Částka 17/1979
Platnost od 13.08.1979
Vyhlášené znění 13.08.1979

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 21 odst. 4 a § 22 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, výnos ze dne 15. června 1979 č. 2864/1979-212 o studiu jednotlivých předmětů na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání včetně středních odborných učilišť.

Studiem jednotlivých předmětů si pracující mohou jednak rozšířit nebo prohloubit vědomosti potřebné pro výkon povolání jednak vykonat na příslušné střední škole externí maturitní zkoušku.

Výnos nabývá účinnosti 1. zářím 1979; bude uveřejněn v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry SSR“ v sešitě 7, ročník 1979 a lze do něho nahlédnout na odborech školství okresních a krajských národních výborů.

Souvislosti

Odkazuje na
63/1978 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.08.1979 Vyhlášené znění