Oznámení č. o2/c17/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c17-o2
Částka 17/1979
Platnost od 13.08.1979
Vyhlášené znění 13.08.1979

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvy práce a sociálních věcí a zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a slovenskými výbory Odborového svazu pracovníků zdravotnictví, výnos ze dne 15. března 1979 č. 4441/1979-44 o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a školských zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky.

Výnos obsahuje způsob odměňování pracovníků včetně poskytování odměn za splnění kvalifikačních požadavků pro zařazení do kvalifikačních stupňů uvedených v nomenklatuře povolání a základních mezd. Výnos se nevztahuje na pracovníky dělnických povolání školních majetků středních zemědělských technických škol a školských polesí středních lesnických technických škol a na provozní pracovníky školských stravovacích a ubytovacích zařízení.

Výnos nabývá účinnosti dnem jeho registrace ve Sbírce zákonů ČSSR; bude uveřejněn v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistické] republiky“ v sešitě 7, ročníku 1979 a lze do něho nahlédnout na odborech školství okresních a krajských národních výborů.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.08.1979 Vyhlášené znění