Oznámení č. o7/c16/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c16-o7
Částka 16/1979
Platnost od 19.07.1979
Vyhlášené znění 19.07.1979

Ministerstvo práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky

vydalo podle § 85 odst. 3 a § 95 zákoníku práce výnos ze dne 15. 6. 1979 č. VI/1-4422/1979 o stanovení pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v organizacích a zařízeních v oboru působnosti ministerstva práce a sociálních věcí SSR.

Výnos bude uveřejněn v částce 4/1979 Zpravodaje ministerstva práce a sociálních věci SSR. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí SSR, na odborech sociálních věcí a pracovních sil KNV a na odborech sociálních věci ONV.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 19.07.1979 Vyhlášené znění