Oznámení č. o1/c16/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c16-o1
Částka 16/1979
Platnost od 19.07.1979
Účinnost od 19.07.1979
Aktuální znění 19.07.1979

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem vnitra a federálním ministerstvem národní obrany podle § 29a odst. 2 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. výnos ze dne 28. května 1979 čj. 13 724/79-025, kterým se mění výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 24. listopadu 1976 čj. 24 324/76-025, kterým se stanoví zásady organizace, výzbroj a výstroj Sboru ozbrojené ochrany letišť a zásady výcviku a výkonu služby jeho příslušníků.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení a bude uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 12 1979.

Souvislosti

Mění
o2/c31/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
127/1976 Sb. Zákon o civilním letectví (úplné znění zákona o civilním letectví, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.07.1979 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 07:32)
0. 19.07.1979 Vyhlášené znění