Oznámení č. o8/c15/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c15-o8
Částka 15/1979
Platnost od 17.07.1979
Účinnost od 01.07.1979
Aktuální znění 01.01.1990

Slovenský báňský úřad

vydal podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona Slovenské národní rady č. 42/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy,

4. výnos čj. 1943/1979 ze dne 8. května 1979 o povolení používat elektrické rozbušky DeM-zb-S,

Výnosy Slovenský báňský úřad stanovil, kterých dalších výbušin a pomůcek k jejich použiti lze používat při trhacích pracích a za jakých podmínek.

Výnosy nabývají účinnosti dnem 1. července 1979. Byly rozeslány všem obvodním báňským úřadům a odborům výstavby a územního plánování krajských a okresních národních výborů; lze do nich nahlédnout u těchto orgánů.

Souvislosti

Je měněn
o11/c36/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
42/1972 Sb. Zákon Slovenské národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1990 o11/c36/1989 Sb. Aktuální znění (exportováno 04.08.2020 18:23)
1. 01.07.1979 - 31.12.1989
0. 01.07.1979 Vyhlášené znění