Oznámení č. o5/c15/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c15-o5
Částka 15/1979
Platnost od 17.07.1979
Účinnost od 17.07.1979
Zrušeno k 12.06.1992 (251/1992 Sb.)
Minulé znění 17.07.1979 - 11.06.1992

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věci, ministerstvem práce a sociálních věci České socialistické republiky a po projednání s českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu, vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 2. května 1979 čj. VS/2-5648/79, kterým se mění výnos MV ČSR ze dne 2.8. 4. 1972 čj. VS/2-631/1972 o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů.

Výnos stanoví, že příloha původního předpisu o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku (nomenklatura funkcí a základních platů a základní pracovní a kvalifikační charakteristika funkcí) se nahrazuje přílohou nově vydaného výnosu.

Změny v zařazení pracovníků inspekcí veřejného pořádku provedené v souladu s nově vydaným výnosem a vztahující se na dobu po 1. květnu 1979, se považují za opatření učiněná podle tohoto výnosu.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku vlády ČSR pro národní výbory. Do výnosu lze nahlédnout u odborů vnitřních věcí krajských národních výborů a Národního výboru hl. m. Prahy a na ministerstvu vnitra ČSR.

Souvislosti

Mění
o1/c14/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
251/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.07.1979 - 11.06.1992
0. 17.07.1979 Vyhlášené znění