Oznámení č. o1/c13/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c13-o1
Částka 13/1979
Platnost od 04.07.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 31.12.1999 (240/1999 Sb.)
Minulé znění 01.01.1980 - 30.12.1999

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo paliv a energetiky

vydalo se souhlasem Českého úřadu bezpečností práce, Slovenského úřadu bezpečnosti práce a ústředního výboru Odborového svazu pracovníků hornictví a energetiky ve smyslu § 272 odst. 2 zákoníku práce výnos č. 1/1979 čj. 592/62 ze dne 9. dubna 1979, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství.

Výnos platí v resortu federálního ministerstva paliv a energetiky pro odvětví plynárenství. Pravidla obsahují soubornou úpravu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jsou závazná pro všechny plynárenské organizace a jejich pracovníky.

Výnos, kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980 a nahrazuje „Základní bezpečnostní předpisy pro plynárenský obor“ vydané v roce 1967.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu paliv a energetiky a ve všech organizacích koncernů České plynárenské podniky, Praha a Naftový a plynárenský průmysl, Bratislava.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
240/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství
Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1980 - 30.12.1999
0. 04.07.1979 Vyhlášené znění