Oznámení č. o9/c12/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c12-o9
Částka 12/1979
Platnost od 29.06.1979
Účinnost od 16.03.1979
Aktuální znění 16.03.1979

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 16. března 1979 byl v Moskvě podepsán Protokol k Dohodě o vědeckotechnické spolupráci na problému „Vypracování nových efektivních metod přeměn sluneční, chemické, větrné a geotermální energie na elektrickou, tepelnou a mechanickou a na tomto základě vývoj ekonomických zařízení“, který vstoupil v platnost dnem podpisu. Protokol je nedílnou součástí Dohody, podepsané v Moskvě dne 28. června 1978. Smluvními stranami jsou: Bulharská lidová republika, Československá socialistická republika, Kubánská republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.03.1979 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 10:02)
0. 16.03.1979 Vyhlášené znění