Oznámení č. o8/c12/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c12-o8
Částka 12/1979
Platnost od 29.06.1979
Vyhlášené znění 29.06.1979

Ministerstvo vnitra Slovenské socialistické republiky

vydalo opatření ze dne 8. března čj. VVS/1-23/1979, kterým se podle § 10 zákona SNR č. 130/1970 Sb., o územním členění Slovenské socialistické republiky, vyhlašují změny území obcí a změny názvů obcí a jejich částí provedené v Slovenské socialistické republice v roce 1978.

Opatření bude uveřejněno v Ústředním věstníku Slovenské socialistické republiky; lze do něho nahlédnout na ministerstvu vnitra Slovenské socialistické republiky.

Souvislosti

Odkazuje na
130/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.06.1979 Vyhlášené znění