Oznámení č. o5/c12/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c12-o5
Částka 12/1979
Platnost od 29.06.1979
Vyhlášené znění 29.06.1979

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu výnos ze dne 28. prosince 1978 čj. 1853/78-532 (Reg. č. P 142/1978), kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky ze dne 28. února 1975 čj. 30/75-IX/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve strojírenských organizacích v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky v platném znění.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979. Lze do něho nahlédnout na ministerstvu zemědělství a výživy ČSR a ve strojírenských organizacích odvětví potravinářského průmyslu.

Souvislosti

Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.06.1979 Vyhlášené znění