Oznámení č. o4/c12/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c12-o4
Částka 12/1979
Platnost od 29.06.1979
Vyhlášené znění 29.06.1979

Ministerstvo průmyslu České socialistické republiky

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s českými výbory Odborového svazu pracovníků chemického, papírenského, sklářského průmyslu a tisku, Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a Odborového svazu pracovníků dřevoprůmyslu, lesního a vodního hospodářství výnos č. 1/1979 ze dne 22. března 1979, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, vydaný výnosem č. 3/1978 ministerstva průmyslu České socialistické republiky ze dne 24. října 1978.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1979; byl uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva průmyslu České socialistické republiky částka 5-6/5-6/1979 a lze do něho nahlédnout ve všech organizacích resortu ministerstva průmyslu ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.06.1979 Vyhlášené znění