Oznámení č. o1/c12/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c12-o1
Částka 12/1979
Platnost od 29.06.1979
Účinnost od 26.03.1979
Aktuální znění 01.01.1990

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

vydalo

1. podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, výnos č. 4/1979, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie. Tímto výnosem se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, který byl vydán výnosem FMVS č. 4/1978 (reg. ve Sbírce zákonů, částka 1/1979) o další povolání ve skupině 12 a 13. Výnos nabyl účinnosti dnem 26. března 1979 a je publikován ve Věstníku FMVS č. 2/1979. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu všeobecného strojírenství, generálních ředitelstvích výrobních hospodářských jednotek a v organizacích přímo řízených FMVS;

Souvislosti

Je měněn
o4/c29/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o4/c1/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Ruší
o3/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1990 o4/c29/1989 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 04:50)
1. 26.03.1979 - 31.12.1989
0. 26.03.1979 Vyhlášené znění