Oznámení č. o5/c11/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c11-o5
Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 01.07.1979
Aktuální znění 01.04.1981

Ministerstvo školství České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působností federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvy práce a sociálních věcí a zdravotnictví České socialistické republiky a s českými výbory Odborového svazu pracovníků školství a vědy a Odborového svazu pracovníků zdravotnictví výnos ze dne 28. března 1979 čj. 10 800/79-42 o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky.

Uvedeným výnosem se recipuje s některými odchylkami výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 24. září 1977, čj. II/5-1394/77-7313 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích, navazující na zásady uplatněné při zavádění racionalizace práce a mzdových soustav (reg. v částce 26/1977 Sb.).

Pro pracovníky dělnických povolání na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory pozbývají ode dne účinnosti výnosu platnosti mzdové předpisy, vydané dosud pro jejich odměňování ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, jakož i mzdová opatření vydaná jinými ústředními orgány.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979 a bude publikován ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky, roč. 1979, do něhož lze nahlédnout na ministerstvu školství České socialistické republiky, na rektorátech vysokých škol a děkanátech fakult, v odborech školství krajských a okresních (obvodních) národních výborů a na ředitelství škol.

Ministerstvo školství České socialistické republiky vydalo výnos ze dne 6. března 1981 čj. 7970/81-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. března 1979 čj. 10 800/79 42 o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR ze dne 20. května 1979, sešit 4-5 a oznámeny v částce 11/1979 Sb. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1981. Je uveřejněn v sešitě 3-4 Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1981 a byl zaslán též přímo odborům školství KNV. Do výnosu lze nahlédnout na všech školách, odborech školství okresních a krajských národních výborů, popřípadě na ministerstvu školství České socialistické republiky.

Souvislosti

Je měněn
o5/c14/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Mění
o6/c26/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.04.1981 o5/c14/1981 Sb. Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 02:27)
1. 01.07.1979 - 31.03.1981
0. 19.06.1979 Vyhlášené znění