Oznámení č. o4/c11/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c11-o4
Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Vyhlášené znění 19.06.1979

Ministerstvo financí České socialistické republiky

vydalo na základě zmocnění v § 10 zákona č. 105/1951 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 162/1960 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích rozhodnutí, kterým osvobozuje příslušníky Pomocné stráže VB od správních poplatků vybíraných za vydání zbrojního průkazu, právo držet zbraň a za vydání povolení k nákupu nebo převodu zbraně. Výnos nabude účinnosti dnem 1. června 1979.

Předpis bude zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 5/1979 a lze do něj nahlédnout v odd. 153 na MF ČSR.

Souvislosti

Odkazuje na
162/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám
105/1951 Sb. Zákon o správních poplatcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 19.06.1979 Vyhlášené znění