Oznámení č. o2/c11/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c11-o2
Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.01.1983 (164/1982 Sb.)
Minulé znění 01.07.1979 - 31.12.1982

Federální ministerstvo financí

vydalo dne 31. března 1979 výnos o zmocnění Obvodní finanční správy v Praze 1, Městské finanční správy v Bratislavě, Finanční správy v hl. m. Praze a Krajské finanční správy v Bratislavě k promíjení penále, ukládaného podle § 31 zákona č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení, poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 1 písm. h) citovaného zákona nebo tuzemským dlužníkům, kteří jsou povinni podle § 30 téhož zákona srazit a odvést daň ze zisku z příjmů poplatníků se sídlem v cizině.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1979. Bude otištěn ve Finančním zpravodaji, do něhož lze nahlédnout u všech finančních správ a finančních odborů národních výborů.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
164/1982 Sb. Zákon o důchodové dani
Odkazuje na
113/1971 Sb. Zákon o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1979 - 31.12.1982
0. 19.06.1979 Vyhlášené znění