Oznámení č. o10/c11/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c11-o10
Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.01.1981
Minulé znění 01.01.1979 - 31.12.1980

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 28. února 1979 byla v Tiraně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o některých změnách Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o výměně zboží a platech na období 1976-1980, podepsané v Tiraně dne 3. dubna 1977. Dohoda vstoupila na základě svého článku 3 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1979 a bude platit do 31. prosince 1980.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1979 - 31.12.1980
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění