Oznámení č. o1/c11/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c11-o1
Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 01.06.1979
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Minulé znění 01.06.1979 - 31.12.1992

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo financí

v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, vydalo výnos ze dne 30. března 1979 čj. VI/1-4537/79 - „Daňové posuzování hodnoty stravování a ubytování poskytovaného pracovníkům pionýrských táborů“.

Výnosem se od daně ze mzdy osvobozuje hodnota stravování a ubytování poskytovaného podle příslušných předpisů zcela nebo zčásti bezplatně pracovníkům pionýrských táborů.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1979; byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji a lze do něho nahlédnout u všech finančních správ.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Odkazuje na
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1979 - 31.12.1992
0. 01.06.1979 Vyhlášené znění