Oznámení č. o9/c10/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c10-o9
Částka 10/1979
Platnost od 05.06.1979
Účinnost od 20.02.1979
Aktuální znění 20.02.1979

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 23. června 1978 byla v Zakopaném podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci na komplexním problému „Onemocnění srdce a cév“, která vstoupila v platnost na základě svého článku 23 dnem 20. února 1979. Smluvními stranami jsou: Bulharská lidová republika, Československá socialistická republika, Maďarská lidová republika, Německá demokratická republika, Kubánská republika, Mongolská lidová republika, Polská lidová republika a Svaz sovětských socialistických republik.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.02.1979 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 09:52)
0. 20.02.1979 Vyhlášené znění