Oznámení č. o8/c10/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c10-o8
Částka 10/1979
Platnost od 05.06.1979
Účinnost od 06.02.1979
Aktuální znění 06.02.1979

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 26. června 1973 byla v Moskvě podepsána Dohoda o právním postavení a úlevách Mezinárodního centra vědeckých a technických informací, která vstoupila v platnost na základě svého článku X dnem 6. února 1979. Smluvními stranami jsou: Bulharská lidová republika, Československá socialistická republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.02.1979 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 05:34)
0. 06.02.1979 Vyhlášené znění