Oznámení č. o6/c10/1979 Sb.Oznámení o uzavření mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c10-o6
Částka 10/1979
Platnost od 05.06.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 01.01.1980
Minulé znění 01.01.1979 - 31.12.1979

Federální ministerstvo zahraničních věcí

oznamuje, že dne 21. února 1979 byl v Bukurešti podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o výměně zboží a platech na rok 1979. Protokol vstoupil na základě svého článku 7 v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1979 a bude platit do 31. prosince 1979.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1979 - 31.12.1979
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění