Oznámení č. o3/c10/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c10-o3
Částka 10/1979
Platnost od 05.06.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 30.12.1988 (o8/c50/1988 Sb.)
Minulé znění 01.01.1979 - 29.12.1988

Ministr spravedlnosti České socialistické republiky

podle § 34 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 157/1975 Sb., o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce, vydal dne 29. 12. 1978 rozkaz č. 1/1979, o odměňování občanských pracovníků Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky.

Rozkaz upravuje způsob odměňování občanských pracovníků vykonávajících ve Sboru nápravné výchovy České socialistické republiky odborné, technické, administrativní, řemeslné nebo jiné manuální práce, počítaje v to řidiče a členy závodní stráže a dále zdravotnických pracovníků a pedagogů v oboru působnosti Sboru nápravné výchovy.

Rozkaz je uveřejněn ve Sbírce rozkazů ministra spravedlnosti České socialistické republiky a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1979. Do rozkazu lze nahlédnout ve všech útvarech Sboru nápravné výchovy na území České socialistické republiky.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
o8/c50/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
157/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1979 - 29.12.1988
0. 01.01.1979 Vyhlášené znění