Oznámení č. o6/c1/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-c1-o6
Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Vyhlášené znění 23.01.1979

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo výnos ze dne 24. listopadu 1978 čj. 21 972/78 o zřízení chráněné krajinné oblasti „Křivoklátsko“ k ochraně všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejich typických znaků i přírodních zdrojů a vyváženého životního prostředí.

Výnos spolu s vymezením oblasti a mapou jsou uloženy u okresních národních výborů Beroun, Kladno, Rakovník, Plzeň-sever, Rokycany, u Středočeského a Západočeského krajského národního výboru, u Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje v Praze, u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni a ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, sešit č. 1/1979.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 23.01.1979 Vyhlášené znění