Vyhláška č. 95/1979 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-95
Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 02.03.1987
Minulé znění 01.09.1979 - 01.03.1987

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky

ze dne 23. července 1979,

o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech

Účinnost: 24. srpna 1979

Platnost: 24. srpna 1979

Uveřejněno v: čá 19/1979 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
90/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků
73/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
167/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech
165/1979 Sb. Vyhláška o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek občanům ve zvl. případech
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
Odkazuje na
19/1979 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1979 - 01.03.1987
0. 24.08.1979 Vyhlášené znění