Opatření č. 78/1979 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-78
Částka 16/1979
Platnost od 19.07.1979
Účinnost od 01.08.1979
Aktuální znění 01.08.1979

78

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva České národní rady

ze dne 19. července 1979,

kterým se mění zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, se mění takto:

§ 10 písm. b) bod 2 zní:

"2. zvýšení invalidního důchodu invalidy z mládí a invalidy mladšího 26 let, který pobírá důchod ve výši 650,- Kčs měsíčně, až o 200,- Kčs měsíčně v případech hodných zřetele.".


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1979.


Erban v. r.

Horník v. r.

Souvislosti

Mění
129/1975 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Je odkazován z
288/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
245/1990 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
138/1982 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
10/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
4/1982 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb.
126/1979 Sb. Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
109/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Odkazuje na
129/1975 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.1979 Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 15:02)
0. 19.07.1979 Vyhlášené znění