Vyhláška č. 72/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-72
Částka 14/1979
Platnost od 16.07.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 02.08.1991
Minulé znění 01.09.1979 - 01.08.1991

72

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství Slovenské socialistické republiky

ze dne 7. června 1979

o inspekci výchovy a vzdělávání

Účinnost: 16. července 1979

Platnost: 16. července 1979

Uveřejněno v: čá 14/1979 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
60/1979 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o inspekci výchovy a vzdělávání
14/1979 Sb. Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1979 - 01.08.1991
0. 16.07.1979 Vyhlášené znění