Vyhláška č. 7/1979 Sb.Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-7
Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Účinnost od 23.01.1979
Zrušeno k 02.10.1982
Minulé znění 23.01.1979 - 01.10.1982

7

VYHLÁŠKA

Slovenského úřadu bezpečnosti práce

ze dne 4. ledna 1979

o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení

Účinnost: 23. ledna 1979

Platnost: 23. ledna

Uveřejněno v: čá 1/1979 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
1/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se pro rok 1979 a 1980 stanoví částka rozhodná pro uplatnění daně z překročení mezd a odměn v jednotných zemědělských družstvech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.01.1979 - 01.10.1982
0. 23.01.1979 Vyhlášené znění