Vyhláška č. 62/1979 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-62
Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 02.02.1991
Minulé znění 01.07.1979 - 01.02.1991

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky

ze dne 2. května 1979,

kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce

Účinnost: 19. června 1979

Platnost: 19. června 1979

Uveřejněno v: čá 11/1979 Sb.

Souvislosti

Je odkazován z
450/1992 Sb. Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
Odkazuje na
11/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy o působnosti správ celostátních drah na úseku státního odborného technického dozoru na dráhách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1979 - 01.02.1991
0. 19.06.1979 Vyhlášené znění