Vyhláška č. 50/1979 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-50
Částka 8/1979
Platnost od 05.05.1979
Účinnost od 23.05.1979
Aktuální znění 23.05.1979

50

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 6. dubna 1979

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. Sjezdu Komunistické strany Československa

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) U příležitosti 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny.

(2) Pamětní stříbrné padesátikoruny se razí ze slitiny o 700 dílech stříbra a 300 dílech mědi. Hmotnost padesátikoruny je 13 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 31 mm, její hrana je vroubkovaná.

§ 2

(1) Na líci pamětní stříbrné padesátikoruny je na pozadí stylizovaných lipových lístků státní znak Československé socialistické republiky, jehož horní část spočívá na třech stupňovitých konturách, které se prolínají se stylizovanými lipovými lístky. Pod státním znakem je v pěti řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA" a označení hodnoty "50 Kčs".

(2) Na rubu pamětní stříbrné padesátikoruny je v horní části vlevo ve stupňovitých plochách náznak pěticípé hvězdy a stylizované lipové lístky, vpravo pšeničný klas. Uprostřed horní části mince jsou umístěny srp, kladivo, fragment ozubeného kola a malá pěticípá hvězda. V dolní části je ve čtyřech řádcích nápis "IX. SJEZD KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA 1949 • 1979". Autorem návrhu mince je Vladimír Pavlica, jehož iniciálky "VP" jsou pod letopočty uprostřed dole.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. května 1979.


Ministr: Ing. Lér, CSc. v. r.


OBR - Pamětní stříbrná padesátikoruna

Souvislosti

Provádí předpis
35/1954 Sb. Vládní nařízení o pamětních mincích
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě
Je odkazován z
142/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou
Odkazuje na
41/1953 Sb. Zákon o peněžní reformě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.05.1979 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 16:14)
0. 05.05.1979 Vyhlášené znění