Nařízení vlády č. 36/1979 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1979 a 1980

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1979-36
Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 01.04.1979
Aktuální znění 30.03.1980

36

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 15. března 1979

o zavedení letního času v letech 1979 a 1980

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, podle § 15 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, a podle § 85 zákoníku práce po projednání s Ústřední radou odborů:


§ 1

Počátek a konec letního času v roce 1979

(1) Dnem 1. dubna 1979 se zavádí letní čas; toho dne v 0.00 hodin středoevropského času se posunou hodiny na jednu hodinu ranní letního času.

(2) Dnem 30. září 1979 letní čas končí; toho dne v 0.00 hodin středoevropského času se posunou hodiny na jednu hodinu ranní letního času.

§ 2

Počátek a konec letního času v roce 1980

(1) Dnem 6. dubna 1980 se zavádí letní čas; toho dne v 0.00 hodin středoevropského času se posunou hodiny na jednu hodinu ranní letního času.

(2) Dnem 28. září 1980 letní čas končí; toho dne o jedné hodině ranní letního času se posunou hodiny na 0.00 hodin středoevropského času.

§ 3

(1) Stanovená týdenní pracovní doba u pracovníků, jímž počátek letního času v letech 1979 nebo 1980 připadne do jejich pracovní směny, pokud se tato pracovní směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu kratší.

(2) Stanovená týdenní pracovní doba u pracovníků, jimž konec letního času v letech 1979 nebo 1980 připadne do jejich pracovní směny, pokud se tato pracovní směna v důsledku ukončení letního času prodlouží, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu delší.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1979.


Dr. Štrougal v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
145/1970 Sb. Zákon o národohospodářském plánování
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
54/1946 Sb. Zákon o letním čase
Je měněn
31/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně počátku letního času v roce 1980
Je odkazován z
31/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně počátku letního času v roce 1980
Odkazuje na
54/1946 Sb. Zákon o letním čase

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 30.03.1980 31/1980 Sb. Aktuální znění (exportováno 04.07.2020 17:12)
1. 01.04.1979 - 29.03.1980
0. 29.03.1979 Vyhlášené znění